Identiteettienhallinta kyberturvallisuuden ytimessä

Identiteetinhallinta on organisaatioon liittyvien sähköisten identiteettien hallintaa. Identiteetinhallinnan avulla määritetään käyttö- ja pääsyoikeudet sisäisille ja ulkoisille työntekijöille ja kolmansille osapuolille, joilla on pääsy yrityksen loogisiin tai fyysisiin järjestelmiin.


 

Terveydenhuolto

Kun terveydenhuollon julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tapahtuu muutoksia kuten hoidontarpeen kasvu, vanheneva väestö ja lääkärivaje, syntyy tarve tehokkuuden kasvulle samaan aikaan palvelujen paranemisen kanssa. DISE:n tavoite on uudistaa prosesseja hyödyntämällä syvää tietämystämme terveydenhuollon alasta niin, että tuotamme todellista arvoa asiakkaillemme. Sähköisen identiteetinhallinnan ratkaisut ja mobiilisovellukset, jotka hyödyntävät sijaintia ja muuta attribuuttitietoa, mahdollistavat uusia tapoja lisätä älykkyyttä prosesseihin.


 

Teollisuus- ja rakennusala

Varmista, että organisaation sisäisillä ja ulkoisilla työntekijöillä on pääsy niihin järjestelmiin, rakennuksiin ja tiloihin, joita heidän tulee käyttää. Sähköisen identiteetinhallinnan ratkaisut ja mobiilisovellukset, jotka hyödyntävät sijaintia ja muita attribuuttitietoja, mahdollistavat uusia tapoja lisätä älykkyyttä prosesseihin.