Lokienhallinta on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Päivitä tietosi DISE:n loki- ja tietoturvainformaation hallinta -koulutuksessa keväällä 2015.

EU:n tietosuoja-asetus on tarkoitus hyväksyä vuoden 2015 aikana. Asetus koskee kaikkia organisaatioita jotka käsittelevät henkilötietoja ja mahdollistaa sanktiot niille yrityksille, jotka eivät tietosuojasäännöksiä noudata. Yritysten on kyettävä tulevaisuudessa ottamaan huomioon tietosuoja yrityksen toiminnassa, ei vain viranomaisvaatimusten vaan myös maineensa takia. Lokienhallinnan merkitys osana kyberturvallisuutta on viime vuosien aikana korostunut. Mediassa tietovuodot ovat saaneet laajaa julkisuutta.

Tietoturvasta vastuussa ovat viime kädessä yritysten omistajat ja organisaatioiden johto. Lokien avulla hyökkäystä ei pysty estämään, mutta selvitystyössä ja vahinkojen rajaamisessa ja ehkäisyssä lokienhallinnalla on suuri merkitys. Organisaatioiden palveluiden käyttö synnyttää jatkuvasti valtavan määrän erilaisia tapahtumia. Lokienhallinnan avulla kerätään lokit keskitetysti, analysoidaan lokitiedot, tunnistetaan poikkeamat ja käynnistetään toimenpiteet.

Lokienhallinta on tehokas työkalu organisaation tietoturvan parantamiseen. Aloita kehitystyö käymällä DISE:n suosittu loki- ja tietoturvainformaation hallinta -koulutus Helsingissä tiistaina 19.5.2015.

Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 12.5.2015 mennessä. Ilmoittautua voit täällä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä koulutusesitteessä sekä osoitteesta info(at)dise.fi.

noppa_rajat_lokihallinta