Organisaation tärkeimmäksi tietopääomaksi ovat muodostuneet digitaaliset identiteetit ja erityisesti niihin liittyvä data. Digitaalisia identiteettejä hyödynnetään niin loogisissa kuin fyysisissä järjestelmissä, joita ovat IT-järjestelmät, rakennukset ja tilat. Digitaalisten identiteettien hallinta ja valvonta on organisaation tietoturvan kannalta keskeinen prosessi.

 

DISE Screen yhdistää olemassa olevan tieto- ja pääsynhallinnan järjestelmien hallinnan yhteen keskitettyyn hallintapaneeliin, jolloin identiteetinhallinnasta muodostuu tilannekuva ja tehtävä helpottuu.

 

Modulaarinen rakenne mahdollistaa etenemisen organisaation koon ja käyttötarpeen mukaisesti. Keskitetty identiteettien hallintapaneeli yhdistää identiteettitiedon, identiteettien pääsynhallinnan, Valvonnan ja paikannuksen ja interaktiivisen identiteettikommunikaation.

Moduulit


 • Identity Master
  Identity Master
 • Access
  Access
 • Log
  Log
 • Track
  Track
 • Mobile
  Mobile
Identity Master

Identity Master toimii identiteetinhallinnan masterdatan hakemistona.

Rakenne mahdollistaa toimintamoduuleille turvallisen tavan hyödyntää identiteettitietoa (Privacy by Design).

Masterdata: identiteetti (henkilö tai laite), metadata ja attribuutit
Tiedonlähteet: IT-järjestelmät, sovellukset, rakennukset ja tilat
Governance: säännöt ja toimintamallit
Provisiointi: käyttövaltuus synkronoidaan organisaation järjestelmien kanssa

Integroituu:

HR- ja muihin henkilötietojärjestelmiin
Organisaation sisäisiin ja ulkoisiin pääsynhallintajärjestelmiin
Kulunhallintajärjestelmiin
IoT-laitteisiin

Access

Pääsynhallintamoduuli mahdollistaa keskitetyn pääsynhallinnan niin sisäisille kuin ulkoisillekin käyttäjille.

Pääsynhallintaa ovat looginen sekä fyysinen pääsynhallinta:
Tietojärjestelmät
Rakennukset ja tilat
Laitteet

Log

Lokienhallintamoduuli mahdollistaa tapahtumien laillisuuden seurannan sekä poikkeavien toimintojen esille tuomisen.

Tapahtumatiedon kerääminen järjestelmistä, sovelluksista ja sensoreista
Loogisen ja fyysisen pääsynhallinnan loki
Dynaaminen lokianalyysi
Datan normalisointi
Sääntöjen korrelointi
Tietoturvainformaatio ja tapahtumanhallinta

Track

Toiminnallisuus mahdollistaa turvallisemman ympäristön paikannukseen perustuvalla toiminnalla sisä- ja ulkotiloissa.

Reaaliaikainen tieto sijainnista
Paikannushistoria ja tulevaisuuden simulointi
Voidaan paikantaa omat ja asiakkaiden identiteetit, laitteet ja resurssit
Paikannustieto voi sisältää sensoridataa (esim. lämpötila)
Selkeät hakutoiminnot

Mobile

Mobile-moduuli tehostaa asiakashallintaa ja asiakkaiden ohjaamista:

Asiakaskohtaiset mobiiliratkaisut (sovellukset)
Identity Master -hakemistoon kertyneen tiedon hyödyntäminen ja täydennys
Tietoturvalliset ja auditoidut rajapinnat
Mobiilityökalujen hyödynnettävyys työtehtävissä
Asiakkaan aktivoiminen ja sitouttaminen

Esimerkkinä applikaatio Patient21